راهنمای خرید

جهت خرید کتابها و مقالات در فروشگاه کتاب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  با مراجعه  به آدرس: shop. quran.ac.ir  کتاب مورد نظر را انتخاب نموده و روی محصول کلیک کرده گزینه تسویه حساب را انتخاب می کنیم  و مراحل خواسته شده را مرحله به مرحله تکمیل می کنیم. در انتها کتاب به اسم و آدرس درخواست کننده ثبت و به آدرس ثبت شده متقاضی ارسال می گردد.