• درسنامه وجوه اعجاز قرآن 2 (پژوهشی در اعجاز قرآن و وجوه آن)

دانش اعجاز قرآن از عناوین علوم قرآنی و یکی از مبانی علم تفسیر است که به دلیل ارتباط وثیق با سایر مفاهیم بنیادین دین مانند توحید ، رسالت و... از اهمیت ویژه ای در حوزه دانش های دین پژوهانه برخوردار است. اصل اعجاز قرآن مورد پذیرش همه مسلمانان و عالمان فرق اسلامی است؛ لیکن مناظره قرآن پژوهان در خصوص وجوه و جنبه های اعجاز قرآن و دلایل آن متفاوت است . تفاوت معجزه قرآن با سایر معجزات پیامبران ؛ توأمانی خرق عادت و وحی در مورد «قرآن» سیالیت و عصری بودن وجوه اعجاز قرآن به تناسب توسعه دانش های بشری و کنکاش از رویکرد «محتوامحور»و«متن محور» در قلمرو وجوه اعجاز ، به ویژه با عنایت به مباحث نوین زبان شناسی ، جمع آوری مطالب توأم با نقد و نتیجه ، نوآوری در برخی از عناوین و... از شاخصه های درسنامه حاضر است که آن را از جنبه های گردآوری صرف مطالب به حوزه تألیفی توأم با ساماندهی و ترکیب مبتکرانه وارد می سازد.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

درسنامه وجوه اعجاز قرآن 2 (پژوهشی در اعجاز قرآن و وجوه آن)

  • 80,000تومان